کف کش سه فاز

نمایش 1–9 از 19 نتیجه

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۳۰ متری، لوله ۸

الکتروپمپ کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 20 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 30 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 8 (3 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 112 میلی متری است و دارای سه پروانه می باشد.

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۴۰ متری، لوله ۸

الکتروپمپ کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 20 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 40 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 8 (3 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 112 میلی متری است و دارای چهار پروانه می باشد.

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۴۸ متری، لوله ۶

الکتروپمپ سه فاز کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 16 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 48 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 6 (2 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 124 میلی متری است و دارای چهار پروانه می باش

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۵۰ متری، لوله ۸

الکتروپمپ کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 20 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 50 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 8 (3 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 112 میلی متری است و دارای پنج پروانه می باشد.

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۵۵ متری، لوله ۶

الکتروپمپ سه فاز کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 20 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 55متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 6 (2 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 124 میلی متری است و دارای چهار پروانه می باشد

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۵۶ متری، لوله ۴

الکتروپمپ سه فاز کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 16 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 56 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 4 (1/1.4 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 122 میلی متری است و دارای پنج پروانه می باشد

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۶۰ متری، لوله ۸

الکتروپمپ کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 20 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 60 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 8 (3اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 124 میلی متری است و دارای پنج پروانه می باشد.

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۶۸ متری، لوله ۶

الکتروپمپ سه فاز کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 20سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 68 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 6 (2 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 124 میلی متری است و دارای پنج پروانه می باشد

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل،۴۰ متری، لوله ۶

الکتروپمپ سه فاز کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 20 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 40 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 6 (2 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 124 میلی متری است و دارای سه پروانه می باشد

گروه صنعتی توحید پمپ

 تولید کننده الکتروپمپ های کف کش و لجن کش تک فاز و سه فاز

تماس با ما