کف کش تک فاز

نمایش 1–9 از 30 نتیجه

الکترو پمپ کف کش دو جداره استیل، ۵۵ متری، لوله ۶

الکتروپمپ کف کش دوجداره استیل تک فاز، سایز جدار 20 سانتی متر، ارتفاع آبدهی 55 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 6 (2 اینچی) دارای چهار پروانه  

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۱۲ متری، لوله ۶

الکتروپمپ کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 16 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 12 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 6 (2 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 124 میلی متری است و دارای یک پروانه

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۲۸ متری، لوله ۴

الکتروپمپ کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 16سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 28 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 4 (1/1.4 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 122 میلی متری است و دارای دو پروانه می باشد

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۲۸ متری، لوله ۶

الکتروپمپ کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 16 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 28 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 6 (2 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 124 میلی متری است و دارای دو پروانه می باشد

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۳۸ متری، لوله ۶

الکتروپمپ کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 16 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 38 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 6 (2 اینچی) قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 124 میلی متری است و دارای سه پروانه می باشد،

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۴۰ متری، لوله ۴

الکتروپمپ کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 16 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 40 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 4 (1/1.4 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 122 میلی متری است و دارای سه پروانه می باشد

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۴۰ متری، لوله ۸

الکتروپمپ کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 20 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 40 متر، دهانه خروجی پمپ از بغل با قطر 8 (3 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 112 میلی متری است و دارای چهار پروانه می باشد.

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۴۸ متری، لوله ۶

الکتروپمپ کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 16 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 48 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 6 (2 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 124 میلی متری است و دارای چهار پروانه می باشد،

الکترو پمپ کف کش دوجداره استیل، ۵۶ متری، لوله ۴

الکتروپمپ کف کش دوجداره استیل، سایز جدار 16 سانتی متر، مناسب ارتفاع آبدهی 56 متر، دهانه خروجی پمپ از بالا با قطر 4 (1/1.4 اینچی). قطر پروانه پمپ کف کش دو جداره استیل 122 میلی متری است و دارای پنج پروانه می باشد، الکتروموتور 2900 دور در دقیقه با توان 2 اسب بخار  یا 1.5 […]

گروه صنعتی توحید پمپ

 تولید کننده الکتروپمپ های کف کش و لجن کش تک فاز و سه فاز

تماس با ما